raketettan.blogg.se

Hejsan!

Kategori: Allmänt

 

Hej På Er därhemma!                                                                                                              Veckobrev 43

Veckorna går fort och barnen arbetar flitigt. Nu är det äntligen höstlov som barnen har längtat till. Denna vecka har vi hunnit arbeta med bokstaven Nn och siffran 0. Vi har även sett en film om polisen och pratat om vad de arbetar med. På torsdag har vi gjort en naturruta ute i skogen nära skolan, som vi kommer att besöka under åk 1 fram till sommarlovet. Vi har hunnit med engelska där vi pratat om färg och frukt. 1B har även börjat arbeta med minustecknet i matte( - ). Barnen har även ritat fina bilder om staden Kiruna.

Grupp 1, 2 & 3 gör naturrutor i det vackra höstvädret!
 
Vecka 45

Denna vecka kommer vi att starta med läsande klass. I den tränar vi på läsförståelsen. Barnen får träffa fem figurer som hjälper dem att bli riktiga stjärnläsare. Vi kommer också att fortsätta med TEMA Skapande teknik.

 

Måndag: IDROTT gr. 1

Tisdag:   IDROTT gr. 2

              LÄSLÄXA!

             LÄXGRUVA 13.00 - 14.00 för dem som behöver. Se ev. bifogat brev.

Onsdag:  Bibliotek 1B gr. röd ( Röd grupp tar med sig bok hemifrån)

Torsdag: Dans i skolan. Samling kl. 7.45 gr. 1

Fredag:  IDROTT gr. 3

            Bibliotek 1A gr. blå ( Första besöket)

 

INFORMATION!

  • Några elever saknar inneskor fortfarande.

  • Vi kommer att starta med utvecklingssamtalen efter lovet. Information kommer!

  • Glöm ej att skicka med tomma toarullar och glasspinnar om ni har det där hemma. Detta behöver vi till v. 45 TEMAT “Skapande teknik”

  • Denna vecka har några pojkar under idrotten sprutat vatten på varandra  och i omklädningsrummet. Detta är förbjudet! Prata med era barn.

  • Här kommer nya klasslistor så de andra får ni slänga.

 

Trevligt höstlov önskar lärarna & eleverna i åk 1

Happy Halloween!

 

Information från Raketskolan!

Till alla berörda på Nya Raketskolan Vi har alla hört om den fruktansvärda tragedin som drabbat en skola i Trollhättan. Våra tankar finns hos de människor som är i kris och sorg. Naturligtvis berör händelsen extra mycket oss på Nya Raketskolan med tanke på det som vår skola var med om förra veckan. För oss blev händelsen, hotet, en viktig signal om säkerheten och agerandet i krissituationer. Många med koppling till vår skola ställer frågan om hur vi nu bemöter den oro hos barnen som en sådan här händelse kan väcka efter att vi själva har varit i en krissituation. Vår krissituation slutade lyckligtvis på ett annat sätt än den i Trollhättan. Vi får ändå inte vagga oss i tron att det aldrig kan hända något här hos oss, utan vi måste ha beredskap att möta olika svåra situationer på ett professionellt sätt. Förra veckans hot fick oss att tänka på säkerheten framöver. Vi har påbörjat en revidering av vår krisplan, så att vi kan agera på ett klokt sätt i en hotsituation. Vi har haft polisen på besök på vår personalkonferens. Han redovisade fakta och också tipsade oss om hur vi skall utveckla vår krisplan vidare. Vi fick ett exempel på en plan från en annan kommun i länet. Efter stängningen av skolan träffade vi personalgruppen på Folkhögskolan. Det var ett tillfälle att bearbeta det som skett och även fundera vad vi bör tänka på i sådana situationer. På måndag har alla grupper samtalat om det skedda på olika sätt beroende på elevers ålder och mognad. Vi hade också skolkuratorn här på skolan för dem som kände ett behov av att samtala. Skolpsykologen var beredd att komma vid behov. Vi rektorer har skickat en förfrågan om samtalsstöd även för de vuxna till Kirunahälsan på skolan. Vi ser att dagens händelse i Trollhättan kan riva upp sår som lite grand har börjat läka. Vi är beredda att bemöta barnens frågor eller oro genom att samtala om händelsen. Det får ske på olika sätt beroende på åldern hos eleverna. Samtalen blir av olika slag beroende på om det är fråga om en åk 1 eller en åk 9. Vi ser detta som en process som pågår, men vi ser också ett ännu större behov av att arbeta med värdegrundsfrågor. Det arbetet har pågått hos oss och behöver intensifieras. Vi måste göra allt en skola kan göra för att förhindra utanförskap som tenderar att leda till väldigt negativa konsekvenser för många människor.

Rektorerna på Nya Raketskolan

 


Hej på Er därhemma!

Kategori: Allmänt

Här kommer veckobrevet för vecka 43
 
Nu har halva höstterminen gått och nu är det bara en vecka kvar till höstlovet.
Ann-Sofie är tillbaka efter sin sjukskrivning.
Vi har börjat med läxgruvan denna vecka och de barn som ska vara med nästa vecka får en lapp med sig hem på fredag.
Mera lästräning har vi på tisdagar då en elev får följa med en fröken och lästräna förutom läsläxan. Påminner att det är viktigt att eleverna tar med sig läsläxan till tisdagarna.
Vi har varit på teater på stan och föreställningen Det magiska skåpet var riktigt uppskattad av barnen.
 
När det gäller skolfotografering har kommunen sagt upp avtalet med fotoföretaget FOEVA och från och med denna termin finns det ingen skolfotografering på skolan/ kommunen.
 
Brukarrådet
Föräldrarepresentanterna är Leia 1A, Mira 1A och Linette 1B:s mammor. 
Har ni något som ni vill att de ska ta upp på brukarrådet så kontaktar ni representanterna.
 
Måndag: IDROTT gr 1
 
Tisdag: IDROTT gr 2
 
Fredag: IDROTT gr 3
 
INFORMATION
 
  • Ta gärna med en målartröja / skjorta som barnen kan ha här i skolan när de målar.
  • Barnen kan ta med sig tomma toarullar, glasspinnar och kartonger till skolan. Vi behöver dem till vårt TEMA arbete som startar efter lovet.
 
Trevlig helg önskar
 
Fröknarna i 1 A & B

Hej Alla därhemma!

Kategori: Allmänt

Skolchef Simon Lind har gått ut med ett mejl till personalen på Nya Raketskolan om att polis har hittills gjort och gör vad som för närvarande är möjligt angående det som hänt och ärendet är inte avslutat.
 
Skolan öppnar som vanligt mådag morgon. 
 
En polis och skolkurator finns på plats. Vid frågor kontakta rektor Riitta Kotavuopio Ohlsson.
 
Hälsningar Personalen i åk 1